Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Krakowie

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie przedstawia wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu....

Ogłoszenie nr 01/01/2024 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu zagospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2303) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny lub likwidacji, którymi są: samochód...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie przypomina, że posiadacze zwierząt są zobligowani do zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania zwierząt minimalizując wpływ niekorzystnych warunków pogodowych, w tym niskich temperatur, silnych porywów wiatru, intensywnych opadów śniegu oraz wilgoci. KomunikatPobierz

Zmiana godzin otwarcia urzędu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o zmianie godzin otwarcia urzędu. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie czynny jest w następujących godzinach: poniedziałek: od godz. 8.00 do godz 18.00 wtorek - piatek: od godz. 7.00 do godz. 15.00

rodo

druki do pobrania

dostęp do informacji publicznej

i

skarGi, wnioski, petycje

Przydatne linki

Skip to content