Koronawirus

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE – KORONAWIRUS

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno Klientów jak i Pracowników, podjęto decyzję o ograniczeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie. Oznacza to realizację zadań w sposób następujący:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod następującymi adresami:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Lublańska 11
31-410 Kraków
tel./fax 12 411 25 69
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl
ePUAP: /PIW_KRAKOW/skrytka

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych działów będzie możliwy jedynie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów zewnętrznych po obiekcie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie.

Dziennik Podawczy obsługiwany jest wyłącznie za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz budynku. Uprzejmie prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu w pierwszej kolejności. Po wrzuceniu wniosku/podania/ otrzymacie Państwo za pośrednictwem e-maila informację o przyjęciu w/w dokumentu na dziennik podawczy oraz informację z kim należy się kontaktować w sprawie realizacji danej sprawy.

Osoby starające się o dokumenty związane z podróżami zwierząt towarzyszących proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 12 411 25 69 wew.24, wew. 28 w celu wcześniejszego umówienia się na spotkanie.

Informujemy, że względów bezpieczeństwa epidemiologicznego jednocześnie obsługiwany będzie tylko jeden Klient. Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt.

W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie
12 411 25 69 wew. 23
tel. kom. 690 999 857

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie
12 411 25 69 wew. 31
tel. kom. 668 327 566

Sekretariat/dziennik podawczy
12 411 25 69 wew. 21

Zespoły

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Koordynator zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt

St. Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych
tel. 12 411 25 69 wew. 28
tel. kom. 696 065 135
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego
tel. 12 411 25 69 wew. 24
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

St. Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych
tel. 12 411 25 69 wew. 24
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

St. Inspektor Weterynaryjny ds. realizacji systemu wzajemnej zgodności (cross-compliance) w tym IRZ
tel. 12 411 25 69 wew. 30
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

St. Inspektor ds. monitoringu
tel. 12 411 25 69 wew. 24
tel. kom. 696 065 134
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych
tel. 12 411 25 69 wew. 24
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie
12 411 25 69 wew. 31
tel. kom. 668 327 566

Koordynator zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
tel. 12 411 25 69 wew. 26
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
tel. 12 411 25 69 wew. 25
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
tel. 12 411 25 69 wew. 25
tel. kom. 696 065 137
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
tel. 12 411 25 69 wew. 25
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Zespół ds. finansowo – księgowych

Główny Księgowy
tel. 12 411 25 69 wew. 22
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl
ref. ds. księgowych
tel. 12 411 25 69 wew. 22
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Zespół ds. administracyjnych


st. spec. ds. kadr i archiwum zakładowego
tel. 12 411 25 69 wew. 29
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl
ref. ds. administracyjno – gospodarczych
tel. 12 411 25 69 wew. 21
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl
pracownik gospodarczy/magazynier
tel. 12 411 25 69
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Skip to content