Kierownictwo

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KRAKOWIE
lek. wet. Piotr Śliwa
tel. 12 411 25 69 wew. 23
tel. kom. 690 999 857
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE
lek. wet. Krzysztof Chmielowiec
tel. 12 411 25 69 wew. 31
tel. kom. 668 327 566
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Zespoły

Zespoły, kierownictwo zespołów, kontakt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Koordynator zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierzątStarszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnychtel. 12 411 25 69 wew. 28tel. kom. 696 065 135e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl St. Inspektor Weterynaryjny ds. higieny materiału...

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowietel. 12 411 25 69 wew. 31tel. kom. 668 327 566e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl Koordynator ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacjiStarszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywnościtel. 12 411 25 69...

Zespół ds. finansowo – księgowych

Główny Księgowytel. 12 411 25 69 wew. 22e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl ref. ds. księgowychtel. 12 411 25 69 wew. 22e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Zespół ds. administracyjnych

st. spec. ds. kadr i archiwum zakładowegotel. 12 411 25 69 wew. 29e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl ref. ds. administracyjno - gospodarczychtel. 12 411 25 69 wew. 21e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl pracownik gospodarczy/magazyniertel. 12 411 25 69e-mail:...

Skip to content