Zdrowie i Ochrona zwierząt
ASF

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że dnia 21 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.09.2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ukazało się rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.09.2022 r. nr poz. rej 21/22 zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.

Rozporządzenie Wojewody Małoplskiego z dnia 01.08.2022 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa małopolskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że ukazało się rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 01.08.2022 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa małopolskiego.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17.01.2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o publikacji w dniu 18 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego , olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 05.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o publikacji w dniu 9 listopada 2021 r. Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego ziemskiego, olkuskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego.

Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie udostępnia dokumenty dla rolników i hodowców dotyczące wdrażania wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

Skip to content