Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2303.) informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego, mogące być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, którymi są:

  • samochód osobowy marki Skoda Fabia, benzyna 1.2, rok produkcji: 2006, kolor nadwozia: biały, nr. rejestracyjny: KR 1290Y, nr. VIN: TMBPW16Y064648133, przebieg: 150650 km.
  • samochód osobowy marki Fiat Seicento, benzyna 1.1, rok produkcji: 2003, kolor nadwozia: niebieski, nr. rejestracyjny: KR 9LK08, nr. VIN: ZFA18700001001350, przebieg: 88750 km.
  1. Jednostki budżetowe lub jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane otrzymaniem w/w środków transportu, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do pisma. Zgodnie z zapisami rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby jednostek budżetowych oraz organów administracji publicznej lub innych organów samorządu terytorialnego.
  2. Wnioski, oferty należy kierować osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach                z dopiskiem „zbędne składniki majątku ruchomego” na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków, w terminie do 22.04.2024 r.
  3. Samochody można oglądać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie przy ul. Lublańskiej 11, w godz. 8.00-12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (12 411 25 69).
  4. W sytuacji, której jednostki, wymienione w § 38 oraz § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2303), będą zainteresowane tym samym samochodem, decydować będzie kolejność złożonych wniosków.
Skip to content