Dobrostan zwierząt

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczących przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz wytycznych dotyczących stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Dobrostan zwierząt w transporcie

Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad komercyjnym transportem zwierząt kręgowych. Szczegółowe przepisy odnośnie transportu zwierząt zawarte są w rozporządzeniu Ray (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Dobrostan zwierząt domowych

Zwierzęta domowe to zwierzęta towarzyszące człowiekowi. To określenie dotyczy głównie psów i kotów lecz także zwierząt takich jak np. gryzonie, fretki, króliki i inne utrzymywane przez człowieka w domu.

Ogólne warunki przetrzymywania tych zwierząt określa Ustawa o ochronie zwierząt:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724

Inspekcja Weterynaryjna kontroluje warunki zawarte w wyżej wymienionej Ustawie o ochronie zwierząt, ale również w niektórych określonych przez ustawodawcę przypadkach również wymagania szczegółowe.

Schroniska dla bezdomnych zwierząt kontrolowane są w oparciu o przepisy szczegółowe całościowo zawarte w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr G1Wz.420/AW-32/11 z 20 maja 2011 r.

Dobrostan zwierząt gospodarskich

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrolę dobrostanu zwierząt gospodarskich w gospodarstwach, oraz innych miejscach przetrzymywania zwierząt. Kontrola ta obejmuje następujące zagadnienia:

  1. System utrzymywania zwierząt
  2. Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw
  3. Sposób sprawowania opieki i kontroli przez właściciela
  4. Sposób postępowania ze zwierzętami
  5. Wymagania dotyczące pomieszczeń i sprzętu
  6. Minimalne normy powierzchni dla poszczególnych gatunków zwierząt, oraz pozostałe warunki utrzymania
  7. Stan zwierząt
  8. Dokumentację identyfikacji i rejestracji zwierząt, oraz dokumentację leczenia zwierząt.

Szczegółowe informacje dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich dostępne są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich

Skip to content