Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczących przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz wytycznych dotyczących stosowania materiałów...

Dobrostan zwierząt w transporcie

Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad komercyjnym transportem zwierząt kręgowych. Szczegółowe przepisy odnośnie transportu zwierząt zawarte są w rozporządzeniu Ray (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i...

Dobrostan zwierząt domowych

Zwierzęta domowe to zwierzęta towarzyszące człowiekowi. To określenie dotyczy głównie psów i kotów lecz także zwierząt takich jak np. gryzonie, fretki, króliki i inne utrzymywane przez człowieka w domu. Ogólne warunki przetrzymywania tych zwierząt określa Ustawa o...

Dobrostan zwierząt gospodarskich

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrolę dobrostanu zwierząt gospodarskich w gospodarstwach, oraz innych miejscach przetrzymywania zwierząt. Kontrola ta obejmuje następujące zagadnienia: System utrzymywania zwierzątWymagania weterynaryjne dla gospodarstwSposób...
Skip to content