W związku z zapewnieniem ochrony zwierząt podczas transportu w miesiącach letnich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o konieczności podjęcia z wyprzedzeniem właściwych działań, aby uchronić zwierzęta przed stresem cieplnym podczas transportu.

Transport zwierząt w niewłaściwych warunkach powodujących ich zbędne cierpienie i stres stanowi naruszenie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) i kwalifikowany jest, jako znęcanie się nad zwierzętami.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie zwraca się z prośbą o podjęcie koniecznych środków w celu ochrony zwierząt podczas transportów w miesiącach letnich oraz zastosowanie poniższych zaleceń.

Wszystkim transportowanym zwierzętom należy zapewnić wszelkie warunki niezbędne do zagwarantowania ich dobrostanu przez cały czas trwania transportu, niezależnie od gatunku, wieku, kategorii, stanu fizycznego, wykorzystywanych środków transportu, czasu trwania przewozu czy miejsca docelowego. Nie zaleca się transportu długotrwałego w przypadku, gdy temperatura może przekraczać 30oC należy liczyć się z brakiem zatwierdzenia dzienników podróży oraz odmową wystawienia świadectw zdrowia dla zwierząt. Transport zwierząt powinien otrzymać zatwierdzenie w momencie, gdy w środkach transportu został zainstalowany system aktywnego chłodzenia powietrza.

W przypadku wykonywania transportów należy:

  1. Planować transporty w godzinach nocnych i wczesno porannych (podczas niższej temperatury).
  2. Zwiększyć odstępy pomiędzy zwierzętami, aby zapewnić przepływ powietrza i poprawić termoregulację.
  3. W razie konieczności zmodyfikować godziny dostaw zwierząt w rzeźniach w celu wykonywania niezwłocznego rozładunku przywożonych zwierząt (uniknięcie ich oczekiwania).
  4. Prawidłowo planować transport, aby w miarę możliwości uniknąć opóźnień i oczekiwania.
  5. Opracować plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych sytuacji zawierający: opis postępowania w przypadku wystąpienia wysokich temperatur; opis postępowania w przypadku konieczności wystąpienia nieprzewidzianego postoju podczas transportu; opis postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień np. na przejściach granicznych w związku, z którymi występuje konieczność zapewnienia zwierzętom dodatkowej ściółki, paszy i wody; opis postępowania w przypadku, gdy istnieje konieczność udzielenia pomocy zwierzętom ze względu na stan zdrowia lub kondycję; opis postępowania w przypadku awarii i/lub konieczności zmiany środka transportu na zastępczy.
  6. Wyposażyć środki transportu w sprzęt/zbiorniki do pojenia zwierząt.
  7. W przypadku postojów parkować środek transportu w cieniu.
  8. Używać w środkach transportu do transportów długotrwałych wentylacji utrzymującej temperaturę w przedziale od 5 °C do 30 °C wewnątrz pojazdu dla wszystkich zwierząt, zdolnej do pracy przez co najmniej 4 godziny,
    niezależnej od silnika pojazdu.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o broszurach informacyjnych dot. transportów zwierząt umieszczonych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, które można znaleźć pod linkiem.

Skip to content