Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrolę dobrostanu zwierząt gospodarskich w gospodarstwach, oraz innych miejscach przetrzymywania zwierząt. Kontrola ta obejmuje następujące zagadnienia:

  1. System utrzymywania zwierząt
  2. Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw
  3. Sposób sprawowania opieki i kontroli przez właściciela
  4. Sposób postępowania ze zwierzętami
  5. Wymagania dotyczące pomieszczeń i sprzętu
  6. Minimalne normy powierzchni dla poszczególnych gatunków zwierząt, oraz pozostałe warunki utrzymania
  7. Stan zwierząt
  8. Dokumentację identyfikacji i rejestracji zwierząt, oraz dokumentację leczenia zwierząt.

Szczegółowe informacje dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich dostępne są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich

Skip to content