Zwierzęta domowe to zwierzęta towarzyszące człowiekowi. To określenie dotyczy głównie psów i kotów lecz także zwierząt takich jak np. gryzonie, fretki, króliki i inne utrzymywane przez człowieka w domu.

Ogólne warunki przetrzymywania tych zwierząt określa Ustawa o ochronie zwierząt:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724

Inspekcja Weterynaryjna kontroluje warunki zawarte w wyżej wymienionej Ustawie o ochronie zwierząt, ale również w niektórych określonych przez ustawodawcę przypadkach również wymagania szczegółowe.

Schroniska dla bezdomnych zwierząt kontrolowane są w oparciu o przepisy szczegółowe całościowo zawarte w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr G1Wz.420/AW-32/11 z 20 maja 2011 r.

Skip to content