Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad komercyjnym transportem zwierząt kręgowych. Szczegółowe przepisy odnośnie transportu zwierząt zawarte są w rozporządzeniu Ray (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Skip to content