Druki do pobrania

 

Zdrowie i ochrona zwierząt

Zdrowie i ochrona zwierząt

Podróże ze zwierzętami

Szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz znakowanie za pomocą mikrochipa zwierząt uchodźców z Ukrainy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że bezpłatnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz znakowania za pomocą mikrochipa zwierząt uchodźców z Ukrainy można dokonać w:

Przychodni Weterynaryjnej Modern Veterinary Medicine lek. wet. Wojciech Piróg tel.: 733 178 944; od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00; w sobotę w godzinach 9.00-13.00.

Homepage

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek. Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura

Dane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka (do 5 sztuk) i nie posiadających kompletu dokumentów przewozowych

Дані для осіб, які подорожують з України в інші країни ЄС з собаками / котами/ фретками (до 5 штук ) і без комплекту транспортних документів

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-wjazd-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-dane-kontaktowe-krajow-ue-

Informacje dla podróżnych z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Dane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka (do 5 sztuk) i nie posiadających kompletu dokumentów przewozowych

Dla rolników, hodowców

Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków /HPAI/ na terenie powiatu krakowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o ukazaniu się rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i miasta Krakowa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje również , że wszelkie wymagania dla hodowców drobiu zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków /Dz.U. z 2017 r. poz. 722/

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków /HPAI/ na terenie powiatu krakowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie prosi o zapoznanie się z powyższymi rozporządzeniami oraz załącznikami.

Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie udostępnia dokumenty dla rolników i hodowców dotyczące wdrażania wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

Dla myśliwych

Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków /HPAI/ na terenie powiatu krakowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o ukazaniu się rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i miasta Krakowa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje również , że wszelkie wymagania dla hodowców drobiu zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków /Dz.U. z 2017 r. poz. 722/

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków /HPAI/ na terenie powiatu krakowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie prosi o zapoznanie się z powyższymi rozporządzeniami oraz załącznikami.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17.01.2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o publikacji w dniu 18 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego , olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 05.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o publikacji w dniu 9 listopada 2021 r. Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego ziemskiego, olkuskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego.

Zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że dnia 22.04.2021 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ukazało się rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.04.2021 r. (nr poz. Rej. 13/21) w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.

Afrykański pomór świń – bioasekuracja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o przekazaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zaktualizowanego filmu instruktażowego dla leśników i myśliwych pt: „Afrykański Pomór Świń Bioasekuracja”.

Afrykański Pomór Świń. Film instruktażowy.

Dodatkowe informacje można zobaczyć pod linkiem

Dla myśliwych

Skip to content