Skargi, wnioski, petycje

Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków. Każdy ma prawo  do składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych  oraz do organizacjii instytucji społecznych.Skargi...
Skip to content