Dostęp do informacji publicznej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie  informuje, że udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst...
Skip to content