Skargi, wnioski, petycje

Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków. Każdy ma prawo  do składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych  oraz do organizacjii instytucji społecznych.Skargi...

Dla myśliwych

Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików.Pobierz Rozporządzenie z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików.Pobierz Rozporządzenie z dnia 10 lutego 2020...

Wytyczne COVID-19 ASF MYSLIWIPobierz Informacja dla podróżujących ASFPobierz ULOTKA BIOASEKURACJAPobierz Ulotka ASFPobierz Ulotka ASF myśliwi i leśnicyPobierz Ulotka ASF rolnicyPobierz Znalezienie padłego...

ASF w Polsce

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),obszar ochronny (kolor żółty na mapie). Zgodnie...
Skip to content