Koordynator zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych

tel. 12 411 25 69 wew. 28; 12 418 65 30 wew. 28
tel. kom. 696 065 135
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego
tel. 12 411 25 69 wew. 24; 12 418 65 30 wew. 24
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

St. Inspektor Weterynaryjny ds. realizacji systemu wzajemnej zgodności (cc) w tym IRZ
tel. 12 411 25 69 wew. 24; 12 418 65 30 wew. 24
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych /1/
tel. 12 411 25 69 wew. 24; 12 418 65 30 wew. 24
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

St. Kontroler Weterynaryjny
tel. 12 411 25 69 wew. 30; 12 418 65 30 wew. 30
tel. kom. 696 065 134
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych /2/
tel. 12 411 25 69 wew. 24; 12 418 65 30 wew. 24
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych /3/
tel. 12 411 25 69 wew. 24; 12 418 65 30 wew. 32
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

Skip to content