Opłaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   (t.j. Dz.U.2020.1546) Sposób uiszczenia opłaty skarbowejZa co...
Skip to content