Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii każdego przypadku padnięcia przeżuwaczy (bydła, owiec i kóz). UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!! Szanowni Państwo,hodowcy, posiadacze i...
Skip to content