Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2020.1546)

Sposób uiszczenia opłaty skarbowej
Za co pobierana jest opłata skarbowa:
– za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek strony w wysokości 10,00 zł,
– za wydanie zaświadczenia na wniosek strony w wysokości 17,00 zł,
– za wydanie zezwolenia dla przewoźnika w wysokości 616,00 zł (zezwolenie),
– za wydanie poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, lub od każdej pełnej lub zaczętej stronicy w wysokości 5,00 zł
– za legalizację paszportu w wysokości 26,00 zł
– za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Dane do wpłaty:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Podatków i Opłat
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków
PKO BP SA
nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
tytułem: opłata skarbowa za…

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanych dokumentów.
Opłata za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia: 112,80 zł

Dane do wpłaty:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
NBP o/Kraków
nr konta: 55 1010 1270 0012 9622 3100 0000
tytułem: opłata za świadectwo zdrowia
Potwierdzenie opłaty należy okazać przy odbiorze świadectwa

Skip to content