Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu zagospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2303) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny lub likwidacji, którymi są:

 • samochód osobowy marki Skoda Fabia, benzyna 1.2, rok produkcji: 2006, kolor nadwozia: biały, nr. rejestracyjny: KR 1290Y, nr. VIN: TMBPW16Y064648133, przebieg: 150650 km.
 • samochód osobowy marki Fiat Seicento, benzyna 1.1, rok produkcji: 2003, kolor nadwozia: niebieski, nr. rejestracyjny: KR 9LK08, nr. VIN: ZFA18700001001350, przebieg: 88750 km.
 • samochód ciężarowy marki Ford Connect, olej napędowy 1.7, rok produkcji: 2012, kolor nadwozia: srebrny, nr. rejestracyjny: KR 094PW, nr. VIN: WF0UXXTTPUCC56706, przebieg: 342960 km.
 1. Jednostki budżetowe lub jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane otrzymaniem w/w środków transportu, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do pisma. Zgodnie z zapisami rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby jednostek budżetowych oraz organów administracji publicznej lub innych organów samorządu terytorialnego.
 2. W przypadku braku zainteresowania pojazdami ze strony organów administracji publicznej lub innych organów samorządu terytorialnego wymienione powyżej składniki majątku zostaną zbyte w formie sprzedaży. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne mogą składać pisemne oferty cenowe wg. wzoru – załącznik nr 2.
 3. W przypadku niepowodzenia odsprzedaży samochodów, jednostki wymienione w § 39 w/w rozporządzenia zaineresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Wnioski, oferty należy kierować osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „zużyte, zbędne składniki majątku ruchomego” na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków, w terminie do 13.02.2024 r.
 5. Samochody można oglądać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie przy ul. Lublańskiej 11, w godz. 8.00-12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (12 411 25 69).
 6. W sytuacji, której jednostki, wymienione w § 38 oraz § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.), będą zainteresowane tym samym samochodem, decydować będzie kolejność złożonych wniosków.
 7. W przypadku złożenia dwóch takich samych ofert cenowych za dany składnik majątku ruchomego przeprowadzona zostanie dodatkowa aukcja wśród oferentów w innym ustalonym czasie, o którym zainteresowane strony zostaną poinformowane telefonicznie. Składnik zostanie sprzedany za najwyższą zaproponowaną cenę.
 8. W przypadku gdy zagospodarowanie składników majątku ruchomego określone w punktach 1-3 nie nastąpi, pojazdy zostaną zlikwidowane poprzez utylizację.
Skip to content