Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Katarzyna Piskorz była gościem Walnego Zgromadzenia UPEMI. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to obecnie jedno z większych stowarzyszeń branżowych. W 2019 roku zarząd UPEMI uczestniczył w pracach Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie oraz opiniował dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumenty prawne, a także przedstawiał stanowiska branży w istotnych zagadnieniach.

Jako reprezentacja Głównego Inspektoratu Weterynarii na spotkanie zaproszona została dr Katarzyna Piskorz, która przedstawiła aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF oraz sytuację związaną z restrykcjami exportowymi dotyczącymi żywności pochodzenia zwierzęcego. Jednak, w obecnej sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie, ważną rolę w wystąpieniu Zastępcy GLW zajął również temat bezpieczeństwa żywności a SARS-CoV-2.

Link do artykułu

Skip to content