Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w miesiącach letnich.

W związku z zapewnieniem ochrony zwierząt podczas transportu w miesiącach letnich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o konieczności podjęcia z wyprzedzeniem właściwych działań, aby uchronić zwierzęta przed stresem cieplnym podczas transportu. Transport...
Skip to content